SchildklierNetwerk Database

Thyroid Network Database studie

SchildklierNetwerk Database
Lopend onderzoek

Schildklier Netwerk Database
De Schildklier Netwerk database is een regionale database, waarin retrospectief gegevens in gevoerd zijn en heden ten dagen prospectief bijgehouden worden van alle patiënten met een (bij)schildklieraandoening die onder behandeling zijn in een van de ziekenhuizen aangesloten bij het Schildklier Netwerk.

Doel
Het doel van deze database is de kwaliteit van zorg in ons netwerk te analyseren. Daarmee willen we de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren en patiënten duidelijke informatie kunnen geven over de invloed van hun behandeling en helpen in het maken van keuzes.

Inclusie criteria
Alle patiënten die momenteel behandeld of geanalyseerd worden vanwege (bij)schildklierziekten in het Schildklier Netwerk komen in aanmerking voor deelname.


Toestemming
Patiënten worden om toestemming gevraagd voordat gegevens geregistreerd worden in de database. Patiënten informatie folders zijn per ziekenhuis op te vragen bij de Schildklier Netwerk vertegenwoordiger.

Andere studies

RABITO-studie

AchtergrondBehandeling van hyperthyreoïdie veroorzaakt door een autonome schildkliernodus geschiedt op dit moment door radioactief, I-131. Een veel voorkomende complicati...

Impact-trial

AchtergrondHypocalciëmie is een veel voorkomende complicatie na totale thyreoïdectomie. Ongeveer een kwart van de patiënten heeft postoperatief een verlaagd serum ca...

Inform-2-trial

DoelHet valideren van een predictiescore die de kans voorspelt op schildklierhormoonsuppletie na hemithyreoidectomie. Deze score is gebaseerd op hetpreoperatieve TSH en de anti-TPO...

Deelnemende Centra