Over ons

Het SchildklierNetwerk is een samenwerkingverband van twaalf ziekenhuizen in de regio Zuid-West Nederland.
Doel van deze samenwerking: uitstekende (bij)schildklierzorg in de regio zuidwest-Nederland, waarbij de zorg in elk ziekenhuis van hoogstaand niveau is.

SchildklierNetwerk

SchildklierNetwerk

In het SchildklierNetwerk bundelen internist-endocrinologen, endocrien chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, oogartsen en radiologen hun kennis en expertise om de (bij)schildklierzorg teneinde de patiënt de beste zorg op de beste plek te geven. Bekijk dit filmpje voor meer informatie over ons netwerk.

Het SchildklierNewerk bestaat uit leden, netwerkvertegenwoordigers, een wetenschapsraad en dagelijks bestuur. Lees hier het huishoudelijk reglement van het netwerk. De samenwerking in het SchildklierNetwerk wordt gekenmerkt door:

SchildklierNetwerk

Exellente en uniforme zorg

 • De (bij)schildklierzorg is in onze ziekenhuizen van hoogstaand niveau, state-of-the-art en voldoet aan alle geldende eisen en normen;
 • Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn: de ‘Normering chirurgische behandeling’ (Nederlandse Vereniging van Heelkunde: leidend voor ons), het ‘SONCOS-normeringsdocument’ en de ‘Richtlijn Schildkliercarcinoom’ (IKNL);
 • We werken allen volgens het regionaal zorgpad ‘Schildkliernodus’;
 • Onze zorg voldoet aan de normen die (inter)nationaal gelden en die wij zelf gesteld hebben aan de zorg;
 • Wij zetten ons in voor een goede kwaliteitsregistratie en verbetering van de (bij)schildklierzorg. 

Multidiscipliniaire bundeling van kennis & expertise

 • Wij delen onze kennis en expertise structureel in een multidisciplinair en ziekenhuisoverstijgend overleg;
 • Bij dit overleg zijn alle disciplines uit de verschillende ziekenhuizen betrokken;
 • Samen overleggen wij over de juiste diagnose en de gewenste behandeling per patiënt; Hierdoor krijgt de patiënt de beste zorg op de beste plek. 

Uitstekende informatie

 • Wij zetten ons samen in voor een uitstekend geïnformeerde patiënt;
 • Dit doen wij via deze website met daarin alle informatie over schildklierziekte, diagnostiek en behandeling

Samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek

 • Zorg en onderzoek gaan bij ons hand in hand;
 • Wij bouwen aan een gezamenlijke database en biobank voor research;
 • Vanuit een Wetenschapsraad sturen wij op gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek;
 • Samen leveren we een waardevolle bijdrage aan de innovatie van (bij)schildklierzorg.

Netwerkorganisatie

 • Samen leveren we excellente, doelmatige en complete diagnostiek en zorg;
 • Zo nodig verwijzen wij een patiënt naar een collega;
 • Ons netwerk bestaat uit één level 1 ziekenhuis en negen level 2 ziekenhuizen, conform de eisen die hieraan gesteld worden vanuit de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en SONCOS. En uit één gespecialiseerd ziekenhuis in oogziekten.
Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie

Het SchildklierNetwerk is een samenwerkingverband van meerdere ziekenhuizen in de regio Zuid-West Nederland. Doel van deze samenwerking: uitstekende (bij)schildklierzorg in de regio zuidwest-Nederland, waarbij de zorg in elk ziekenhuis van hoogstaand niveau is. In het SchildklierNetwerk delen dokters hun kennis en expertise rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek met elkaar. Hierdoor krijgt de patiënt de beste zorg, op het beste tijdstip en op de beste plek. Onze patiënt is dit waard! Op 8 januari 2018 is voor dit samenwerkingsverband een zelfstandige stichting opgericht. De stichting SchildklierNetwerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In het bestuur is een vertegenwoordiging van de diverse ziekenhuizen afgevaardigd. Het bestuur handelt conform vastgesteld huishoudelijk regelement en bestaat voorts uit:
 • Mevr. Tessa (T.M.) van Ginhoven, voorzitter
 • Mevr. Charlotte (C.) van Noord, Secretaris
 • Dhr. Edward (W.E.) Visser, lid
 • Dhr. Hans (J.F.) Zengerink, penningmeester
 • Dhr. Marc (M.R.J.) ten Broek, lid 

icon

ANBI-publicaties

ANBI Status
Het SchildklierNetwerk is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkingsrespectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateursgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelansting worden opgevoerd.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het SchildklierNetwerk voldoet aan deze voorwaarde en heeft een ANBI status verkregen van de belastingdienst.


SchildklierNetwerk 
Rechtspersoon: Stichting
RSIN/ fiscaal nummer: 858377469
IBAN: NL79 ABNA 0812 4978 13
KvK: 70568286

Adres
Erasmus MC Rotterdam
t.a.v. het Academisch Schildkliercentrum
Kamer Rg-528 
Dr. Molewaterplein 40
3015GD Rotterdam


Beloningsbeleid
Het bestuur heeft statutair recht op vergoeding voor gemaakte onkosten in het kader van de functie. In de dagelijkse praktijk wordt (vooralsnog) geen aanspraak op onkosten gemaakt. Er zijn geen directieleden of personeelsleden die een salaris ontvangen of beloningen.

Financiële jaarverslagen 
Financieel jaarverslag 2018 
Financieel jaarverslag 2019
Finaniceel jaarverslag 2020 
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2022

over-ons

Publicaties

Huishuidelijk reglement SchildklierNetwerk

Deelnemende Centra