Contact

Algemeen
Voor meer informatie over het SchildklierNetwerk, kan contact worden opgenomen met het projectbureau van de stichting BeterKeten via http://beterketen.nl/contact/. Dit bureau heeft de ziekenhuizen ondersteund bij het realiseren van hun samenwerkingsambities. 

Zorginhoudelijke vragen
Voor zorginhoudelijke vragen dient contact opgenomen te worden met de poli Interne Geneeskunde of de poli Chirurgie van het betreffende ziekenhuis. Deze contactgegevens zijn bij de onderstaande locaties per ziekenhuis weergegeven.   

Locaties

Deelnemende Centra