Professional

Verwijzing

Verwijzing

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk voordat een patiënt terecht kan in één van de ziekenhuizen die deelnemen aan het SchildklierNetwerk. Verwijzing naar het ziekenhuis gaat via de gebruikelijke weg. Wij doen onze uiterste best de patiënt goed en tijdig te helpen bij diens zorgvraag. We streven ernaar om een patiënt met sterke verdenking op een maligniteit binnen maximaal één week te zien op de polikliniek. De verwijzend arts wordt tijdig geïnformeerd over de bevindingen en voorgestelde behandeling en de resultaten daarvan.

Een afspraak kan de patiënt of de (assistente van de) huisarts maken via het ziekenhuis. U komt op het betreffende ziekenhuis via de logo's op deze pagina.

Zorgpaden

Zorgpad Schildkliernodus

U vindt hier het zorgpad met betrekking tot de Schildkliernodus

Zorgpad Graves Orbitopathie

U vindt hier het zorgpad met betrekking tot Graves Orbitopathie. 

Zorgpad Unifocaal klassiek papillair microcarcinoom en follow-up na hemithyreoïdectomie

U vindt hier het zorgpad met betrekking tot de Unifocaal klassiek papillair microcarcinoom en follow-up na hemithyreoïdectomie. ...

Calciumprotocol na een completerende of totale thyreoidectomie

Calcium protocol na een completerende of totale thyreoidectomie

Wetenschappelijk onderzoek

In het SchildklierNetwerk werken medisch specialisten niet alleen samen rondom de patiëntenzorg, er wordt ook samengewerkt rondom wetenschappelijk onderzoek. Dit is nodig om de schildklierzorg te kunnen innoveren en verder te versterken.

Door hier samen in op te trekken, levert het SchildklierNetwerk een unieke en waardevolle wetenschappelijke bijdrage en innoveert zij de schildklierzorg.

Wetenschappelijk onderzoek

RABITO-studie

Ultrasound-guided Radiofrequency Ablation versus radioactive Iodine as treatment for Hyperthyroidism caused by Solitary Autonomous Thyroid Nodules.


SchildklierNetwerk Database

Thyroid Network Database studie