Inform-2-trial

External validation of a risk stratification predicting hypothyroidism after hemithyroidectomy

Inform-2-trial
Afgerond onderzoek

Doel
Het valideren van een predictiescore die de kans voorspelt op schildklierhormoonsuppletie na hemithyreoidectomie. Deze score is gebaseerd op hetpreoperatieve TSH en de anti-TPO status. 
Studieopzet: Prospectieve multi-centre studie
Studiepopulatie: Patiënten met een indicatie voor een hemithyreoidectomie die behandeld worden in één van de zeven ziekenhuizen aangesloten bij het BeterKeten Schildkliernetwerk.

Inclusiecriteria
1. indicatie voor hemithyreoidectomie
2. 18 jaar of ouder

Exclusiecriteria
1. Preoperatieve schildklierfunctiestoornissen (patiënten met een subklinische schildklierfunctiestoornis kunnen wel deelnemen, mits onbehandeld)
2. Schildklieroperatie in het verleden
3. Bestraling op de hals in de voorgeschiedenis
4. Zwangerschap
5. Wilsonbekwaamheid

Primair eindpunt
Correlatie tussen voorspelde kans op schildklierhormoonsuppletie (volgens de predictiescore) en de daadwekelijke. 

Contact
Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen via schildklier@beterketen.nl

Andere studies

RABITO-studie

AchtergrondBehandeling van hyperthyreoïdie veroorzaakt door een autonome schildkliernodus geschiedt op dit moment door radioactief, I-131. Een veel voorkomende complicati...

Impact-trial

AchtergrondHypocalciëmie is een veel voorkomende complicatie na totale thyreoïdectomie. Ongeveer een kwart van de patiënten heeft postoperatief een verlaagd serum ca...

SchildklierNetwerk Database

Schildklier Netwerk DatabaseDe Schildklier Netwerk database is een regionale database, waarin retrospectief gegevens in gevoerd zijn en heden ten dagen prospectief bijgehouden word...

Deelnemende Centra