De oprichting van het SchildklierNetwerk; Wat is het effect op de verwijzingspatronen van patiënten?

Het SchildklierNetwerk heeft onderzoek gedaan naar de verwijspatronen voor en na oprichting van het Netwerk. Dit resulteerde in maart 2022 tot de publicatie 'Establishing a Multicenter Network for Patients With Thyroid Nodules and Cancer: Effects on Referral Patterns' in Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

De oprichting van het SchildklierNetwerk; Wat is het effect op de verwijzingspatronen van patiënten?

De oprichting van het SchildklierNetwerk; Wat is het effect op de verwijzingspatronen van patiënten?

Het SchildklierNetwerk heeft onderzoek gedaan naar de verwijspatronen voor en na oprichting van het Netwerk. Dit resulteerde in maart 2022 tot de publicatie 'Establishing a Multicenter Network for Patients With Thyroid Nodules and Cancer: Effects on Referral Patterns' in Otolaryngology-Head and Neck Surgery.

Samenvatting
De oprichting van het SchildklierNetwerk; Wat is het effect op de verwijzingspatronen van patiënten?

Vóór 2016 bestond er nog geen officiële regionale samenwerking voor de verwijzing en behandeling van patiënten met schildklier nodi/kanker in het Zuidwesten van Nederland. Om dit te realiseren, is in januari 2016 het SchildklierNetwerk opgericht. Hierbij zijn zowel het tweewekelijkse regionale MDO en het zorgpad voor patiënten met schildklier nodi/kanker geïntroduceerd.

We hebben onderzocht wat de invloed was van de oprichting van het SchildklierNetwerk op de verwijspatronen van patiënten met schildklier nodi/kanker in het Erasmus MC. We hebben gezien dat het opzetten van een regionaal netwerk, inclusief het regionale MDO en het Zorgpad, resulteerde in een afname van second opinions binnen het Schildkliernetwerk terwijl het
aantal verwijzingen voor reguliere tertiaire zorg stabiel bleef. Bovendien was het Erasmus MC was bij 20% meer patiënten betrokken na de oprichting van het netwerk. Er was een hoge tevredenheid van deelnemende specialisten. Het concept van het schildkliernetwerk zou zich naar andere regio's kunnen
verspreiden, evenals naar andere specialiteiten in gezondheidszorg. Toekomstige stappen zijn het evalueren van het effect van regionale samenwerking op het gebied van kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid.

Lees hier het artikel 
Establishing a Multicenter Network for Patients With Thyroid Nodules and Cancer: Effects on Referral Patterns https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35290130/

van Dijk SPJ, Lončar I, van Veen-Berkx E, Edward Visser W, Peeters RP, van Noord C, Massolt ET, Castro Cabezas M, Schouten M, von Meyenfeldt EM, van Ginhoven TM. Establishing a Multicenter Network for Patients With Thyroid Nodules and Cancer: Effects on Referral Patterns. Otolaryngol Head Neck Surg. 2022 Mar 15:1945998221086203. doi: 10.1177/01945998221086203. Epub ahead of print. PMID: 35290130.

Meer uitgelicht

Nieuwe voorzitters stichting SchildklierNetwerk

Tessa van Ginhoven treedt per november 2022 aan als nieuwe voorzitter van stichting SchilklierNetwerk. Zij volgt hiermee Manuel Castro Cabezas op. Manuel was mede-oprichter van het SchildklierNetwerk.

Wereld Schildklierdag 2022

Stemmingswisselingen, vergeetachtigheid, depressies of neerslachtige gedachten beïnvloeden het dagelijks leven van veel patiënten met een schildklieraandoening. Op 25 mei 2022 is het Wereld Schildklierdag. Op deze dag is er extra aandacht voor de psychische klachten van patiënten met een schildklieraandoening.

Week van de Schildklier 2022

De Week van de Schildklier vindt dit jaar plaats van 19 t/m woensdag 25 mei 2022. Het thema van dit jaar is psychische klachten bij schildklieraandoeningen

Deelnemende Centra