Behandeling op maat

Nadat het onderzoek is afgerond, bespreekt uw dokter de resultaten van het onderzoek in het multidisciplinair overleg van het Schildklier Netwerk. Alle betrokken specialisten uit verschillende ziekenhuizen doen mee aan dit overleg en bespreken met elkaar wat de beste behandeling voor u is. Uw behandelend arts informeert u vervolgens over de gestelde diagnose en de voorgestelde behandeling. Voorzien van alle nodige informatie, besluit u vervolgens zelf of u dit behandeladvies wel of niet wilt opvolgen.

De voorgestelde behandeling hangt af van de diagnose en uw persoonlijke situatie.  Met behulp van de links hieronder kunt u meer informatie verkrijgen over de de behandelmogelijkheden van:
Schildklierfunctiestoornissen
- Schildklierkanker

De 'oogziekte van Graves' vereist een specifieke behandeling die bij voorkeur in het Erasmus MC plaats vindt.

Afspraak maken 
Wilt u een afspraak maken in één van de ziekenhuizen aangesloten bij het Schildklier Netwerk? Klik dan op afspraak maken