Bestuur & Organisatie

Bestuur en organisatie

Het SchildklierNetwerk is een samenwerkingverband van meerdere ziekenhuizen in de regio Zuid-West Nederland. Doel van deze samenwerking: uitstekende (bij)schildklierzorg in de regio zuidwest-Nederland, waarbij de zorg in elk ziekenhuis van hoogstaand niveau is. In het SchildklierNetwerk delen dokters hun kennis en expertise rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek met elkaar. Hierdoor krijgt de patiënt de beste zorg, op het beste tijdstip en op de beste plek. Onze patiënt is dit waard!

Op 8 januari 2018 is voor dit samenwerkingsverband een zelfstandige stichting opgericht.
De stichting SchildklierNetwerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI Status
Het SchildklierNetwerk is een stichting met en ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het SchildklierNetwerk voldoet aan deze voorwaarde en heeft een ANBI status verkregen van de belastingdienst.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
De stichting SchildklierNetwerk heeft het volgende RSIN 858377469

Bestuursleden
In het bestuur is een vertegenwoordiging van de diverse ziekenhuizen afgevaardigd. Het bestuur handelt conform vastgesteld huishoudelijk regelement en bestaat voorts uit:
- Dhr. Manuel (M.) Castro Cabezas, voorzitter
- Mevr. Tessa (T.M.) van Ginhoven, Penningmeester
- Mevr. Charlotte (C.) van Noord, Secretaris
- Dhr. Robin (R.P.) Peeters, lid
- Dhr. Erik (E.M.) von Meyenfeldt, lid

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft statutair recht op vergoeding voor gemaakte onkosten in het kader van de functie.  In de dagelijkse praktijk wordt (vooralsnog) geen aanspraak op onkosten gemaakt.  Er zijn geen directieleden of personeelsleden die een salaris ontvangen of beloningen. 

Financieel jaarverslag
Voor meer informatie zie Financieel jaarverslag 2018

Contact
Voor meer informatie over het SchildklierNetwerk, kan contact worden opgenomen met het projectbureau van de stichting BeterKeten. Tel 010 - 703 1296. Zie ook www.beterketen.nl. Dit bureau heeft de ziekenhuizen ondersteund bij het realiseren van hun samenwerkingsambities.

Postadres voor NIET medische vragen: St. SchildklierNetwerk,  Postbus 10900, 3004BA Rotterdam.