Het Schildklier Netwerk

In het Schildklier Netwerk werken dokters van verschillende specialismen en uit verschillende ziekenhuizen nauw met elkaar samen rondom de zorg aan en het onderzoek naar (bij)schildklierziekten. Deze samenwerking draagt bij aan uitstekende en doelmatige (bij)schildklierzorg, aangeboden in de regio zuidwest-Nederland. Belangrijke onderdelen van de samenwerking zijn:

  • Een regionaal zorgpad waardoor de zorg in al onze ziekenhuizen uniform en van hoge kwaliteit is; 
  • Wij voldoen allemaal aan de geldende eisen en normen die gesteld worden aan onze zorg. Daarbij is de chirurgische normen van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde voor ons leidend zijn;
  • Een regionaal multidisciplinair overleg waar alle betrokken specialismen en ziekenhuizen een bijdrage aan leveren en waarin we per patiënt bespreken wat de gewenste behandeling is;
  • Een goed geïnformeerde patiënt;
  • Wetenschappelijk onderzoek naar (bij)schildklierzorg waar we ons samen voor inzetten. Zorg en onderzoek gaan bij ons hand in hand;
  • Een compleet pakket van zorg en diagnostiek, geleverd door één level 1 ziekenhuis (het Erasmus MC) en vijf level 2 ziekenhuizen vanuit een Schildklier Netwerk.